Skip to main content

ÔzDallas

Dallasda yashaydigan O’zbekistonliklar va Turkiy yo MDH (SNG) davlatlaridan kelgan muhojirlar uchun «ŌzDallas» Telegram gruppasi.
Группа для уроженцев Узбекистана и других Тюркских стран а так же стран СНГ, проживающих в Далласе.

Texas Õzbeklari

Texasda yashaydigan O’zbekistonliklar va Turkiy yo MDH (SNG) davlatlaridan kelgan muhojirlar uchun «Texas Õzbeklari» Telegram gruppasi.
Группа для уроженцев Узбекистана и других Тюркских стран а так же стран СНГ, проживающих в штате Техас.