Skip to main content

About Dallas Ōzbeklari


Dallas O’zbeklari tashkiloti Amerika Qo’shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan barcha O’zbek vatandoshlarimizni birlashtirish, chiroyli tadbirlar o’tkazish orqali O’zbek xalqining o’ziga hos, xilma-xil urf odatlarini asrash va keyingi avlodlarimizga etkazish, qolaversa go’zal O’zbek tilimizni farzandlarimizga o’rgatish hamda yordamga muhtoj bo’lgan do’stlarimizga yordam qo’lini uzatish maqsadida yaratildi.

 


This organization was established to unite all our Uzbek compatriots living in the United States, to preserve the unique traditions of the Uzbek people and pass them on to future generations. As well as to teach our beautiful Uzbek language to our children and anyone who wishes to learn, and to help our friends in need.

 


Эта организация была создана для объединения всех наших узбекских соотечественников, проживающих в Соединенных Штатах Америки, сохранения уникальных традиций узбекского народа и передачи их будущим поколениям. А также с целью обучения всех желающих нашему прекрасному узбекскому языку и оказания помощи нашим друзьям в нужде.